2013. 04. 04. / A Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja lettem.

Amennyiben tetszik látásmódom, képi világom, vállalom, igényes zenét játszó zenekarok, zenészek fotózását koncerteken, vagy más helyszíneken, továbbá művészi igényességű cd borítók, tokok tervezését, grafikai munkáit, kedvező áron.

Mix média, és egyéb munkáim oldala / Mixed media, and other works page

2011. május 22., vasárnap

A kiállításomon elhangzottak szövege

Gábor Béla – Emulsio
Vigyázó Sándor Művelődési Ház, 2011. május 17.

Azok számára, akik régebb óta figyelemmel kísérik Gábor Béla alkotótevékenységét, azonnal feltűnik a fotótechnikai eljárások iránti szűnni nem akaró kísérletező kedve. Kicsit olyan ez, mint amikor egy zenész egy kiemelkedő minőségű, vagy az addig használt hangszerétől merőben eltérő tulajdonságokkal rendelkező hangszerhez jut, és maga a hangszer, annak lehetőségei is inspirálják a játékban vagy a zeneszerzésben.
Két éve itt, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban főként lyukkamerával készült képeit láthattuk, tavaly a Renée Caféban
az alternatív fotográfiával egészült ki a paletta.
Amennyiben Gábor Béla munkáit, stílusát a kortárs fotóművészet keretei között kívánjuk elhelyezni, érdemes röviden szólni arról, hogy nagyjából 3 fő trend jellemző manapság:
  1. Magánfotó – az alkotó a saját életéből vett mozzanatokat fényképezi és teszi közzé.
  2. Erőteljesen jelen van a hagyományos vagy klasszikus fotográfia
     ( városképek, szociófotók, természetfotó, riporfotó stb.).
  1. Az alternatív fotográfia pedig a szokatlan, hagyományostól eltérő témaválasztás és a különleges, kísérletező technikai eljárásokat előnyben részesítő fotózás gyűjtőfogalma. (absztrakt képek, fotóinstallációk, archaikus eljárásokkal készült képek)

Gábor Béla itt látható, főként az alternatív fotográfia eszköztárával megvalósított anyaga 3 részre tagolódik.  

1. képtípusnak a lyukkamerával készült képek tekinthetők.  A camera obscura –  vagy sötét kamra -  elve a fény minden emberi beavatkozás nélküli képalkotó képességén alapul. Lényege: ha teljesen elsötétítünk egy szobát, de fúrunk rá egy pici lyukat, a lyukon a szemközti falra vetítődik a külvilág fordított, színes képe.  Ha egy dobozt készítünk el úgy, hogy ne hatolhasson be a fény – és például egy tűvel lyukat ütünk az egyik oldalán, a szemközti oldalára pedig belülről egy fényérzékeny papírt helyezünk el, akkor ráexponálódik a külvilág képe. Ez az eljárás egy időfolyamatot fog át. Mivel fél másodperctől több óráig is tarthat az exponálási folyamat, akár egy történet is rögzülhet a képen.
2. Mixmédiás képek, amikor az analóg és digitális fotók képezik azt az alapot, melyre különféle, sokszor többrétegben felrakott textúrák kerülnek számítógépes programmal vagy manuális úton, a fénykép és a grafika vagy festmény kombinációját hozva létre ezzel.
3. Archaikus fotótechnikák alkalmazásával létrehozott képek, mely eljárások visszatérést jelentenek a régi idők filmelőhívási módszereihez. A kiállított anyagban számos cianotípiát és két argentotípiát láthatunk.  Ilyenkor minden darab teljesen egyedi,  minden egyes képnél kézzel viszi fel a fotós az emulziót a hordozóra. A cianotípia esetén az alapvetően kék tónusú képek finomhangolása tea, kávé, csersav és egyéb vegyszerek segítségével történik meg. A felület általában matt, a papír rostjai nem fedettek, ezért a faktúra is jól láthatóvá válik.

A “kézműves” eljárások alkalmazása, a camera obscura vagy az analóg fényképezőgépek használata sok időt, türelmet igényel a fotográfustól, valamint a digitális fotózásnál nagyobb teret enged a véletlennek, az esetlegességnek is, és ráadásul visszaadja az anyaggal – a filmelőhívással, a különféle emulziókkal -   való kísérletezés örömét. Emögött egy olyan alkotói törekvés húzódik, mely egy személyesebb, közvetlenebb esztétikai minőség megteremtésére irányul és a nézőt is közelebb kívánja hozni a művekhez és az alkotóhoz. 

Amikor hétköznapi értelemben azt mondjuk, hogy fénykép vagy fotó, elsősorban a látvány pontos visszatükrözésére gondolunk. Azonban semmi értelme lemásolni, utánozni az életet. A művésznek az a dolga, hogy úgy mutassa meg az életet, ahogyan ő látja, ő maga érzi. Gábor Béla a puszta látványnál sokkal többet próbál – és tud is – kihozni a fotóból. Néhány munkájának címe árulkodik is erről a szándékról: Csak árnyképe, Túl, Égbezárt. Munkáival a látvány mögötti, szemmel már láthatatlan valóságot igyekszik megragadni. A látvány lelkét kutatja és ennek a léleknek az előszólítására szolgálnak az általa használt technikai eljárások, melyek eredményeképp a fotók átalakulnak, jelentésük új árnyalatokkal gazdagodik, hatását tekintve pedig líraivá, festőivé válik az összhatás.

Témaválasztásai teljesen hétköznapinak mondhatók: vízpartok, hátsóudvarok, a kirándulások helyszínei – mint például a visegrádi vagy a balatoni táj -, utcarészletek, lakásbelsők. Nem látunk mozgalmas témákat, nincsenek drámai érzelmek, inkább lecsendesít, szemlélődésre késztet a látvány. A mindennapok képei átlényegülnek, titkot hordoznak, mint maga a fény, amely előhívta őket.
A fény ugyanis mint jelenség, minden korban az egyik legfontosabb művészi eszköznek számított, amellyel a legkülönbözőbb módokon igyekeztek és igyekeznek a transzcendenciához közelíteni a művészek. Hiszen a fényhez, a világossághoz erős spirituális jelentéstartalom is kapcsolódik. A tapasztalati világon túli világ számunkra leginkább megragadható jelensége és egyben  szimbóluma a fény. Az ókori idealista gondolkodás szerint maga a szépség is szellemi eredetű, az idea átsugárzása az anyagon. A Biblia szerint pedig a fény Isten egyik legfontosabb attribútuma.  
A Timóteushoz írt levél szavaival:  “Ő az, aki egyedül halhatatlan, aki hozzáférhetetlen fényben lakik.”

Gábor Béla visszafogott, mégis költői erejű képei mögül átszüremlik valami a szemmel nem látható, a múlandóság alá nem vetett világból.
Munkáinak varázsa abban áll, hogy a megszokott, a jól ismert új fényben, más minőségben tárul elénk.

Kérem, tekintsék meg Gábor Béla nagy műgonddal készített, igényes fotográfiáit. A kiállítást megnyitom.

                                                                                                                   
Kelemen Sándor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése